1940 – Luftværnsinspektøren i Kolding

Mørklægningsplan mangler. Ny alarmprøve, når den femte sirene er opstillet.

Efter anmodning fra luftværnsinspektør, kaptajn Andersen holdtes som omtalt i går et møde på rådhuset, hvori deltog medlemmer af Luftværnsudvalget for Kolding Luftværnsområde.

Borgmester Knud Hansen bød velkommen og takkede luftværnsinspektøren, fordi han var kommen til stede og vilde give de lokale myndigheder yderligere vejledning for opgaverne i fremtiden. Borgmesteren gav derefter ordet til kaptajn Andersen, der gennemgik de udarbejdede planer stykkevis. Med hensyn til planen for varsling og afvarsling henstilledes, at der foretages en ny prøve, når den sidste – femte – sirene er modtaget og opstillet.

Under gennemgangen af mørklægningsplanen for politikredsen bemærkedes; at en særlig kommunal mørklægningsplan mangler, ligesom det måtte indskærpes, at der udarbejdes planer for mørklægning af alle større fabriksvirksomheder.

Med hensyn til ryddeligholdelse af pulterkamre henstilledes, at eftersyn finder sted samtidigt med det årlige brandeftersyn.

Under gennemgangen af planen for husvagtordningen henledte luftværnsinspektøren opmærksomheden på husvagtens pligter og fremhævede, at husvagterne var myndighedernes tillidsmænd inden for hvert sit område. Det indskærpedes, at det materiel, der er nævnt i politimesterens påbud, er minimum af, hvad der skal være …

Planerne for de livsvigtige virksomheder (gas, elektricitet, vandværk, sygehus m.m.) blev derefter gennemgået, og grundlaget for planernes omfang skal være byens størrelse.

Efter at have gennemgået, hvilke planer der nu var godkendt, og hvilke der endnu manglede, skitserede luftværnsinspektøren den foreløbige uddannelse af civilbeskyttelses-mandskabet.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. januar 1940.

1940 – Finlandshjælpen skadede ikke jule-indsamlingen

Julekomitéen i Kolding har nu offentliggjort sit regnskab, som viser, at der i alt kom 6.337 kr. eller ca. 2.000 kr. mere end året før. Den frygt, der næredes for, at Finlandsindsamlingen skulle skade den lokale velgørenhed, har altså vist sig ubegrundet, men komitéen har også gjort et stort arbejde for at nå det smukke resultat.

Til julepakkerne anvendtes ca. 3.000 kr. og desuden fik en række institutioner hjælp …

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. januar 1940.

1940 – 1000 tilfælde af sterilisation på fem år

Det er nu fem år siden at loven om sterilisation af åndssvage blev vedtaget i 1935, socialministeriet og overlæger er enige om at loven har virket efter hensigten og uden større vanskeligheder.

Inden en sterilisation afgøres spørgsmålet af et nævn, der er bestående af en dommer, en socialpraktiker, og en under psykiatrien uddannet læge. Henstillingen kommer fra den institution hvor den åndssvage befinder sig, den sendes til socialministeriet sammen med værgens og “i de allerfleste tilfælde også patientens samtykke”.

Der har hos sterilisationsnævnet været 1001 sager, der er afgjort således at operationen er udført i 974 tilfælde, over halvdelen af de åndssvage har været kvinder. Der har været steriliseret 644 patienter fra Østifternes Åndssvageanstalt, 263 fra Den kullerske anstalt, 64 fra anstalten i Ribe og 23 fra anstalten i Vodskov. Over 70 procent af de steriliserede har været i alderen fra 18 til 25 år, 29 henstillinger var om unge under 18 år, en del af disse sager er dog blevet udskudt til nærmere overvejelse.

Steriliseringerne er baseret på to argumenter, enten at samfundshensynet har talt for, at “den pågældende blev sat ud af stand til at få afkom”, eller man har ment at steriliseringen kunne have bedrende virkning på patientens sygdomsforløb.

Kilde: 1000 tilfælde af sterilisation i 5 år, Kol. Socialdemokrat, 15.jan 1940, side 6

Forbehold: Ord og udtryk benyttet i artiklen er hentet fra kildematerialet, ordene et benyttet fordi det giver en mere autentisk indlevelse i meninger anno 1940.

1940 – 600 til V.U.-nytårsfest i Finlandshjælpens tegn

Frisk og muntrende tale af V.U.s landsformand Jens Christensen – så stor tilslutning som aldrig før.

V.U.s nytårsfest lørdag aften på Industriforeningen i Kolding stod helt i Finlandshjælpens tegn. Aftenens taler, landsformanden, Gdr. Jens Christensen, Højbogaard ved Aalborg, slog fast som noget ganske naturligt, at dansk ungdom ud fra den nordiske indstilling tog stilling til fordel for det finske folk – og så ydede vort broderfolk al den hjælp, det var muligt.

Formanden for Koldingegnens V.U., Hans Koed Jensen, Viuf, og Gdr. Henry Buhl, Nr. Bjært, sluttede sig i varme ord til landsformandens udtalelser og det samme gjorde hele den store forsamling, der talte over 600 unge fra Kolding by og egn, ved at give en smuk pengegave til Kolding Folkeblads Finlandsindsamling …

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. januar 1940.

1940 – To drenges røveriforsøg på Kolding havn

Lørdag aften den 13. Janaur omkring 22 tiden forsøgte to drenge at rive en taske fra en dame på havnen i Kolding, det lykkes ikke for drengene. Damen forsvarede sig, og selv om hendes taske gik i stykker, lykkedes det hende at både slå med tasken og råbe af de to unge drenge, hun selv senere beskriv som 15-16årige. En anden dame har ligeledes anmeldt et røveri hos politiet, hvor beskrivelsen passede på de samme gerningsmænd.

Senere traf politiet to drenge ved Skærekassen, disse kom med på politivagten og kunne efterfølgende genkendes af både offer og vidner. De to drenge, hvorfor den ene har tilstået, er nu anholdt og sat i arresten.

Drengene der er 15 og 16 år kommer fra Århus, fornemtligt har de været på tyvetourne i Jylland, da politiet fandt forskellige redskaber på drengene, som kan bruges til tyverier. Drengene har tidligere været anklaget for omkring 40 tyveri i Ning herred, men slap dengang for tiltale på grund af deres alder og kom under børneværnstilsynet.

Kilde: to 15årige aarhus-drenge røveriforsøg, Kol. Socialdemokrat, 15.jan 1940, side 5

1940 – Tøjindsamlingen til Finland slutter

60 sække tøj parat.

Røde Kors’ indsamling af tøj til Finland må nu afsluttes for at alt det gode tøj kan blive sendt til bestemmelsesstederne og gøre nogen nytte. Det savnes stærkt, fortælles der, og navnlig savner man meget børnetøj.

Det er da heldigt, at en ikke ringe portion af det tøj, der er samlet sammen i Kolding, netop er børnetøj; der er således ikke mindre end 7 pakker med komplet baby-udstyr.

I alt er der i Kolding samlet 60 store (100 kg.’s) sække med tøj, et resultat, vi udmærket kan være bekendt, men skulle en og anden efter statusopgørelsen efter jul og nytår være blevet klar over, at der stadig godt kan undværes et og andet stykke tøj, da kan man endnu nå at sende det til Falcks og Røde Kors’ indsamling. Men tirsdag er absolut sidste dag …

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. januar 1940.

1940 – Wienerbrødet stiger ikke i Kolding i denne omgang

I København er der gennemført højere priser på wienerbrød og kager. Wienerbrødet er steget til 14 øre og stænger til 70, ”Overskårne” og snegle til 7 øre. Råvareprisernes stigning får skylden. F.eks. er smør og fløde steget stærkt, – for ikke, at tale om kullene.

Vi har spurgt konditor P.W. Klaaborg om lignende prisforhøjelser kan ventes i Kolding.

Ikke foreløbig”, lyder svaret. “Detaillisterne har dækket sig godt ind med de varer, vi skal bruge, og for smørrets vedkommende som for andre varer plejer jeg at dække mig et halvt år frem i tiden.”

Hvad rugbrødsprisen angår, så var der ventet en forhøjelse af maksimalpriserne pr. 1. januar, men den kom ikke, så rugbrødet stiger foreløbig heller ikke … “

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. januar 1940.

1940 – Stæreflok på Ringvejen

For en uges tid siden meddelte Socialdemokraten, at der holdt et stærepar til på Rædervej, nu meddeles det af en reporter at han på Ringvejen har set der holder en hel flok til. 

Noget er der om snakken, om det stemmer overens med fuglekyndiges udsagn om at kanonilden på vestfronten, har drevet fuglene tilbage igen. 

Kilde: Stæreflok på Ringvejen, Kolding Socialdemokraten, 13. jan 1940