1. del: Kæmnerfuldmægtig Castbergs dagbog fra 9. april

9. april 1940: Ellen kom ind og vækkede mig kl. 6. Store tyske flyvemaskiner kredsede ganske lavt over byen. Ellen havde hørt dem og set 3, jeg fik ikke straks øje på dem fordi de gik så lavt -endelig så jeg 3, næsten i horisontlinien, uhyggelige stålgrå. Om aftenen havde jeg netop sagt »Hvad gør Tyskland nu efter at England har lagt miner ud ved Norges vestkyst« – svaret kom hurtigere end ventet. Allerede da jeg udtalte foranstående har de tyske tropper været på vej. Medens jeg klædte mig på hørte jeg stadig drønene af disse uhyggelige gæster. Ellen stod i havelågen og talte med fru direktør Nielsen og overbanemester Petersen, vore genboer og de fortalte, at Middelfart, Korsør, København, Tønder og Lillebæltsbroen var besat af tyskerne.

Kl. 7.30 ringede Jacobsen, om jeg ville komme ned på rådhuset. Kl. 8 var jeg på borgmesterkontoret. En kort tid var Jacobsen alene, så kom landsretssagfører Juhl, Einar Christensen og senere andre byrådsmedlemmer. Grøn proklamation læses.

Kl. 8.30 kom politimesteren og spurgte efter borgmesteren, der ikke var kommet. Politimesteren bad meddelt borgmesteren, at han ønskede borgmesterens nærværelse her snarest, da politipatruljen havde meddelt, at tysk indmarch i Kolding var umiddelbart forestående, og borgmesteren og politimesteren måtte modtage den tyske kommandør – dette skete dog ikke. Tyskerne besatte posthuset, telegrafen, banegården og en kolonne fortsatte over Buen ad Fredericia til. Nede ved politivagten her på rådhuset traf jeg kaptajn Scholler der meddelte om kampe ved grænsen: et par kompagnier af 4. bataillon var blevet revet op, tabet var ukendt.

Foran rådhuset talte jeg med flere – og rygterne begyndte at tage fat, der var kæmpet i Haderslev. 4 skudt – Englænderne var ved at landsætte tropper i Hirtshals osv. – Esbjerg bombarderet – forsøger at ringe til Flemming.

Uddrag af T. E. Castbergs dagbog fra 9. april og dagene frem, første gang trykt i Koldingbogen 1981. Læs anden del senere på aften.

Skriv et svar