1938 – 20.000 Jøder Gidsler i tyske Koncentrationslejre

For een saaret eller død tysker hæfter alle Jøder, og vi vil gøre brug af disse Gidsler med en “uhyggelig” konsekvens, skriver S.S.-bladet.

I aftes forelaa i Berlin en officiel udtalelse om antallet af jøder, der er fængslet og ført til koncentrationslejre i løbet af den sidste uge. De arresterede jøders antal skal være 20.000, praktisk talt udelukkende forretningsfolk og akademikere og fortrinsvig mænd af rige familier og familiefædre.

Jøder under 60 Aar vil blive holdt fangne som Gidsler

Man forventer, at alle arrestanter over 70 aar vil blive løsladt, naar gensandtskabsraad V. Raths Kiste i morgen er ført til Düsseldorff Kirkegaard. Muligvis vil ogsaa jøder over 60 aar blive løsladt, men de øvrige skal holdes fangne indtil videre som gidsler.

Bladet “Das Schwarze Korps” skriver, at den som ønsker det, skal vide, at vi med en “uhyggelig”-konsekvens vil gøre brug af disse gidsler, og det efter det af Jøderne selv forkyndte princip: Øje for Øje og Tand for Tand. Tusind Øjne for et Øje og Tusind Tænder for een Tand – for een saaret eller død Tysker hæfter ikke een af dem, men de hæfter alle for ham.

Kilde:
“20.000 Jøder Gidsler i tyske Koncentrationslejre”, Sorø Amts Dagblad, 16. november 1938

Skriv et svar