1938 – Spaniens-Mødet i Fyns Forum

Lørdag den 19. holdt kommunistisk parti i Odense et særdeles indholdsrigt Spaniensmøde i Fyns Forum. Mødets taler var den hjemvendte frivillige Harry Jensen, fra København. Harry Jensen fortalte jævnt og gribende om sine oplevelser i Spanien. Der var intet forlorent heltemod eller nogen overdreven skildring af Franco’s grusomheder, men tilhørende fik et gribende billede af livet ved fronten og bag denne under krigen. I modsætning til Clauson Kaas brugte taleren ingen forsikringer for at overbevise forsamlingen om sin tales sanddruhed. Det behøvedes heller ikke, man mærkede hele tiden, at den der talte i forum, stod inde for hvert ord, han sagde.

Vor partiformand, Knudaage Larsen, meddelte nu forsamlingen den triste nyhed, at en af vore partikammerater, Aksel Lund Madsen fra Brænderup, er faldet i kampene ved Teruel. Forsamlingen rejste sig, og i et par minutters dyb stilhed mindedes den vor dræbte kammerat og udtrykte sin medfølelse med hans familie, der var til stede ved mødet.

Efter en pause gik man over til anden del af programmet: Den røde Revy. Koldingkammeraterne fortjener den største anerkendelse for denne. Den har, siden den første gang fremførtes ved stævnet i sommer i Kolding, gået sin sejrsgang i flere jydske byer, og har nu også erobret Odense, ikke alene gennem mødet her, men også ved opførelse for en uge siden for arbejdsmændenes største afdeling i Odense. Den fortjener det også. Den virker som en hel fornyelse på sit område. Hvad der er nået af de syv medvirkende uden store midler, hverken hvad sceneri eller dragter angår, viser den vej, arbejderamatøren bør gå. Den spændte gennem en hel række kvikke sange og små sketsches fra det mest gribende som scenen, der hed: ,,Tag Gasmasken op!´´

Uddrag fra Arbejderbladet, 23. marts 1938

Skriv et svar