1939 – Brygger Møller Nielsen død

Den kendte Koldingborger Jens Møller Hansen, kendt som brygger, er i går aftes, den 29. oktober, afgået ved døden efter et flere uger langt sygeleje på sygehuset i forbindelse med to operationer, med nogle ugers mellemrum.

Møller Nielsen blev 76 år, som var kendt som en virksom mand, der nåede at udrette meget i hans liv.

Som ung flere gange på højskole, 17 måneder garder i København. Efter soldatertjeneste forvalter på Næsbyholm i syv år. Forpagter i Balle i ti år fra omkring 1894. En periode formand for Bredballe Håndværkerforening.

Han kom i 1904 til Kolding, hvor han overtog Juhlsminde. Blev omkring 1908 repræsentant for Tuborg og de forenende bryggerier. En periode fra 1915-1917 byrådsmedlem efter Ludvig Petersens død, han har været et aktivt medlem af Kolding Venstreforening, for hvem han ved sin død var kasserer.

Af tillidserhverv kan nævnes Formand for foreningen at hvidtølsbryggere i Jylland, bestyrelsesmedlem i Garderforeningen (æresmedlem), medlem af Kristkirkens menighedsråd, medlem af Sønderjysk Forenings bestyrelse. Formand for Motionsholdet af 17. september 1912.

Jens Møller Nielsen efterlod sig ved hans begravelse en hustru og fem børn, hvoraf to boede i udlandet.

Kilde: Kirkebogen og Kolding Folkeblad, 30. oktober 1939
Se også Koldingwiki

Skriv et svar