1939 – Den polske terror vokser for hver time, siger Berlin

Beretninger om talrige arrestationer, prygl i fængslerne og flygtningestrømme. Voldsomt presseudfald i anledning af engelsk omtale af Polens “ro og tålmodighed”
Berlin, fredag aften
Siden udenrigsminister v. Ribbentrop og grev Ciano mødtes ved Fuschl Sø, er der i dag forløbet en uge – otte verdenshistoriske dage, der har været fyldt af begivenheder. Samme dag, de to udenrigsministre mødtes, sagde velunderrettede kredse i Berlin, at den storpolitiske udvikling, der så længe havde stået i stampe, nu var sat i bevægelse, udviklingen var kommet i skred, situationen var akut.
I dag sammenfattede de samme velunderettede kredse situationen således:
Englands presse bekræfter aftalen med Polen og er meget tilfreds med det rolige Polen, der ikke gør sig skyldig i provaktioner. Der findes ingen engelsk tendens til at afsvække aftalen med Polen. Polen på sin side opretholder absolut sin vægring ved at lade nogen ændring indtræde. Tyskland erklærer: ingen konferencer om Danzig, intet kompromis om Danzig og korridoren.
Arrestationsbølger over Polen
Dette er situationen. Den betyder ikke, at status quo er opretholdt, for en arrestationsbølger hen over Polen viser, at situationen ikke er uforandret. hvad der kan hjælpe, synes da alene at være, at Polen lader sig overtale. Den tyske presse bringer i dag en række nye telegrammer om mishandlinger af tyskere i Polen om pinsler og arrestationer. […]

Kilde: Uddrag, Nationaltidende, 19. august 1939

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar