1939 – Elektrisk Drift på Grindsted Mejeri

Bestyrelsen for Grindsted Andelsmejeri afholdte den 23. oktober 1939 ekstra ordinær generalforsamling, hvor der blev fremlagt forslag omkring overgang til elektrisk drift af mejeriet. Efter forhandling blev de fremmødte enige om at bestyrelsen skulle gå videre med forslaget.

Fra mælkekuskene var der kommet en henstilling om ekstra tillæg til kørslen, fordi korn til hestene og benzin til bilerne var steget. Dette blev udskudt til den ordinære generalforsamling til vinter.

Kilde: Elektrisk Drift på Grindsted Mejeri, 24. oktober, Kolding Folkeblad

Skriv et svar