1939 – Fodboldkamp mellem Kolding Byråd og omegnens sognerådsformænd

Kriminaldommeren skal være fodbolddommer
Kolding indleder sit rundskue den 30. august med en fodboldkamp mellem Kolding Byråds medlemmer og omegnens sognerådsformænd. Som dommer i den to gange tyve minutters kamp fungerer kriminaldommer Schlegel, Kolding

Kilde: Ribe Stifts-Tidende, 14. august 1939

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar