1939 – Foreningen til arbejdsløshedens bekæmpelse

Der er nu stiftet en lokalforening for Kolding by og omlandet af Foreningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse. Foreningen er rimelig ny, stiftet kort før krigens udbrud i København.

Fra foreningen selv forlyder det:

Arbejdsløsheden … er den første kræftskade i vort samfund. At skabe en løsning af dette problem er ikke mindst en opgave for det private initiativ og ikke alene for regeringen og de offentlige myndigheder. … Arbejdsløshedens Bekæmpelse er ikke er spørgsmål om et enkelt vidundermiddel, men om hver enkelt indstilling, offervilje og initiativ. Der må skabes en ny mentalitet i vort folk.

Indmeldelse sker til den lokale kasserer landsretssagfører C. Hauge, årskontingentet udgør mindst 10 kroner.

Forslag, som kan udføres i samarbejde med foreningen, kan indsendes til den lokale sekretær landsretssagfører H.M. Viuff, Kolding.

Medstiftere af foreningen er formand for typograferne fagforening N. Chr. Andersen, fabrikant P. Beierholm, byrådsmedlem, socialudvalgsformand Einar Christensen, byrådsmedlem, formand for Kolding og omegns husmoderforening Christine Eriksen, Direktør Johs. Grønborg, borgmester Knud Hansen, arbejdsmand Marius Hansen, Vraa pr. Korsvang St., landsretssagfører C. Hauge, ørelæge Chr. Hvidt, byrådsmedlem Anine Lind, forpagter A.P. Lunden, kredsformand Aage Petersen, Sdr. Stenderup, gårdejer og formand for Kolding Herreds Landbrugsforening Olav Rasmussen, Ferupgaard, landsretssagfører H.M. Viuff.

Kilde: Kolding Folkeblad, 28. oktober 1939

Skriv et svar