1939 – Gas og elektricitetspriser

Kolding Byråds indskrænkninger af 12. September er nu ophævet, samtidigt fastsættes gas og elektricitetspriserne til følgende. 

Gas 

Til husholdningsbrug 25 øre pr. m3

Til industribrug 5øres forhøjelse for alle satser 

I Strandhuse 30 øre pr. m3

El 

Til belysning 55 øre pr. kWt.

Til teknisk brug 30 øre pr. kWt. 

Indskrænkning af belysning af butiksvinduer, reklamer, udhængsskabe m.v.. Der henstilles stadigt til at udvise sparsommelighed ved forbruget af vand. 

Kilde: kolding folkeblad, 10. November 1939

Skriv et svar