1939 – Mao om Kinas frihedskrig

Kommunistisk Partis hovedopgave efter den sejrrige afslutning på forsvarskrigen vil bestå i oprettelsen af en fri, uafhængig, demokratisk republik. I Kina skal der dannes en demokratisk enhedsregering og et enhedsparlament, der repræsenterer hele folkets vilje, og en enhedsforfatning, der er udtryk for folkets interesser. Alle nationer, der befolker Kina, skal indrømmes lige rettigheder, og efter dette princip skal forbundet mellem alle Kinas folkeslag virkeliggøres. Industri, landbrug og handel vil hurtig udvikle sig. Folk og stat vil i fællesskab realisere den økonomiske opbygning, 8-timersdagen skal indføres, bønderne skal have land, der skal fastlægges en progressiv skat, der skal afsluttes freds- og handelstraktater med udenlandske stater og overenskomster om gensidig hjælp.

Folket skal have garanteret tale-, forsamlings-, organisations- og trosfrihed, hver borger skal være i stand til at udfolde sine evner, folkets almindelige kulturniveau skal hæves, videnskaben vil udvikle sig, analfabetismen vil blive fuldstændig likvideret. Mellem armé og folk vil der bestå et venskabsforhold. En sådan stat og en sådan regering er endnu ikke socialistisk, endnu ikke sovjetisk. Kina vil da være en konsekvent-demokratisk stat, hvor privatejendommens princip hersker. Det vil være en stat, der betyder befrielse fra en halvfeudal og halvkolonial stilling. VI har brug for en sådan stat.

Kommunistisk Parti vil sammen med alle partier og sammen med hele folket kæmpe for oprettelsen af en stat, der genspejler alle Kinas folkeslags ønsker og krav, for oprettelsen af en stat, som den Sun Yat Sen også kæmpede for. Arbejdet med opbygningen af en sådan stat er allerede begyndt med forsvarskrigens proces.

Naturligvis vil en række vigtige forholdsregler først blive truffet efter den sejrrige afslutning af forsvarskrigen, f.eks. den økonomiske opbygning og andre ting. Men i forsvarskrigens proces må forudsætningen for opbygningen af en sådan stat skabes. Hovedbetingelsen for det er de japanske imperialisters uddrivelse af Kina. Det er ikke alene kommunistisk partis, Kuomintangs og andre antijapanske partiers opgave, men derimod hele det kinesiske folks historiske opgave.

Mao, Kinesisk oprørsleder, interviewet den 2. juli 1938 i Yenan

Kilde:
Mao Tse Dun om Kinas Frihedskrig, side 4, Arbejderbladet, 29. januar 1939