1939 – Børnebespisningen

Mange børn har sikkert set frem til at børnebespisningen igen startede den 28. november 1939, op imod 700 børn ville henover vinterhalvåret, kun afbrudt af juleferien, få varm mad hver dag.

Bespisningen foregår om formiddagen spisesalene på Forskolen i kælderen og på Søndervang skole.

På forskolen spiste sidste år gennemsnitlig 396 børn dagligt på skolen, den daglige udgift var 46 kr. og 45 øre, hvilket betød en udgift på ca. 12 øre pr. barn. Dog kunne antallet komme op omkring 550 på dage hvor maden var særligt tillokkende.

På grund af arbejdsløshed og dyrtid forventes det at flere i 1939 og frem ville benytte sig af børnebespisningen.

Kilde: Kolding Folkeblad, 28. november 1939

1939 – Tysk vagtskib minesprængt

Et tysk vagtskib blev om middagen den 25. november 1939 omkring kl. 12.45 minesprængt ud for Kjeldsnor Fyr på Langeland i nærheden af den tyske minespærring. Ifølge vidner fra land var skibet fyldt med vand og sunket på tre minutter.

Noget af besætningen blev bjærget af et tysk lastmotorfartøj, som befandt sig i nærheden, derudover hjalp danske skibe også med redningen.

Kilde: Kol. Folkeblad. 25. nov 1939

1939 – Lillebæltfiskere ramt af mineudlægninger

Fiskerleje ved Solkæråens udløb i Sønder Stenderup sogn, omkring 1925, Foto: Kolding Stadsarkiv, ukendt fotograf
Billede: Fiskerleje ved Solkæråens udløb i Sdr. Stenderup sogn, ca. 1925, Foto: Kolding Stadsarkiv, ukendt fotograf, link

En ny dansk mineudlæning i november 1939 ved det sydlige indløb til Lillebælt blev ikke modtaget særligt positivt af fiskerne i området. Flere af fiskerne må i stedet for Lillebælt, fiske i Kattegat, mens nogen af fiskerne må opgive deres arbejde, fordi deres både ikke er anvendelige til fiskeri så langt borte.

Kilde: Kolding Folkeblad, 25. nov 1939

1939 – I dag begynder afhentningen af benzinkort

Vi henleder opmærksomheden på, at det er fra i formiddag, afhentningen af benzinkort finder sted på politistationen. Der skal medbringes indregistrerings-attesten og en eventuel tildelt benzin-tilladelse.

Automobilister, som på grund af særlige forhold ikke kan møde i politiets bekendtgørelse på de nævnte dage, kan få deres kort fra og med den 30. ds.

Kilde: Jydske Tidende, 24. november 1939.

1939 – K.O.H. forhøjer strømprisen

Kolding Oplands Højspændingsforsyning (K.O.H.) meddeler efter sit bestyrelsesmøde af 23. november 1939 af der er blevet vedtaget en forhøjelse af strømprisen fra 8 til 12 øre pr. kilowatt-time, beregningen vil ske fra aflæsningen i januar måned. Forhøjelsen sker på grund af et kultillæg, som K.O.H. skal betale for sin strøm.

Henstillingen fra den 18. september om besparelser i forbruget, samt standsning af motorer til sværere arbejde fra kl. 15, opretholdes stadigt.

Kilde: Kolding Folkeblad, 24. nov 1939

Find mere om K.O.H. på Kolding Stadsarkiv, se samlinger

1939 – Jysk efterårsmanøvre mellem Kolding og Vejle

Øvelsen påbegyndes i december, og der deltager 10.000 soldater.

I anledning af de ekstraordinære indkaldelser af soldater har den øverste hærledelse besluttet, at årets efterårsmanøvre skal deles i sjællandske og fynsk-jyske manøvrer, og medens man allerede er i fuld gang på Sjælland, så forberedes nogle omfattende øvelser i Jylland og på Fyn, hvor Vejle skal være hovedcenteret for begivenhederne.

Omkring 4. december indledes der med gruppeøvelser mellem Kolding og Vejle […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 23. november 1939.

1939 – Tre særskilte beskyttelsesrum i Kolding

Materialerne holdes klar, men udgifterne har man intet overblik over endnu.

I byrådsmødet i aftes forelå der fra Luftværnsudvalget en række planer vedrørende ordenspolitiets tjeneste, varsling af civilbefolkningen, offentlige tilflugtsrum og afdelings-kommandostationen på “Borgen”. Byrådet kom ret let hen over disse planer, der jo kun kommer til udførelse under en luftværnstilstand, men det oplyses, at det nødvendige materiale til afstivning af de særlige tilflugtsrum m.v. blev holdt i beredskab, så det med kort varsel kunne anvendes […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. november 1939.