1940 – Arbejdsmændene i Grindsted støtter Finland

Den 8. januar 1940 afholdt Arbejdsmændenes Fagforening i Grinsted ekstraordinær Generalforsamling på Hansens Hotel. Det var særligt dyrtids ordninger, som mange var kommet for at høre om.

På mødet oplyste formanden bl.a. at bestyrelsen havde drøftet muligheden for at lave en indsamling blandt medlemmerne, til fordel for “det så hårdt ramte Finland“. Det vedtoges enstemmig at lave indsamlingen.

Kilde: Arbejdsmændene i Grindsted foretager indsamling til Finland, 11. januar 1940, Kolding Socialdemokrat, side 5

Skriv et svar