1940 – Avisens leder 2. juli 1940

Søndag den 30. juni 1940 demonstrerede danske nazisterne i Roskilde, det udviklede til optøjer, den 2. juli skriver redaktøren i Kolding Socialdemokrat ovenpå det:

De danske nazister har ikke mange forudsætninger for at kunne bedømme en politisk situation, men så dumme, at de ikke kan indse, at de aldrig vil få flertal i den danske befolkning eller blot mulighed for at samle et nogenlunde anseligt mindretal, er de dog ikke. Derfor lægger de heller ikke deres taktik an på at samle et sådan flertal. Nej, deres mål er magtanvendelse og derfor bliver terror deres våben. I deres mødelokaler, i Aarhus giver man ikke politisk oplysning, men man indøver gadekampens teknik, ligesom man jo bestandig sender folk til uddannelse på “Førerskoler”.

Derfor kommer det, der skete i Roskilde, ikke overraskende. Fra nazistisk side skyder man sig ind under, at man har den opfattelse, at mødeforbudet er i strid med grundloven. Fra juridisk side benægtes dette bestemt, men iøvrigt er forholdene i dag således, at det ikke har mindste interesse, om noget er i strid med grundlovens ord. Det, det gælder om, er, at der handles i overensstemmelse med grundlovens ånd, således som den opfattes af folkets store flertal.

Der er ingen tvivl om, hverken de, der skrev Grundloven, eller de 90 procent af den danske vælgerbefolkning kunne tænke sig, at grundloven skulle kunne misbruges således, at en lille gruppe spektakelmagere skulle kunne bringe det danske folks værdighed og ro, de to ting, som i den foreliggende situation er mere nødvendige end alt andet, i fare i en tid, hvor en fremmed nations flag vajer over kaserner og andre militære etablissementer.

Men for nazisterne selv er tumulterne i Roskilde et nyt bevis for, at de står udenfor det danske fællesskab. De ønsker netop at skabe de samme spektakler som i andre lande har givet en besættelseshær det påskud, der skulle til for at likvidere de pågældende landes selvstændighed.

Men hvad siger nazisternes nye partifæller, L.S.erne, til denne optræden. Ønsker de også, at det skal være vold og terror, der skal beherske Danmark?

Dagens lokale leder, 2. juli 1940 i Kolding Socialdemokrat

Kilde: Dagens lokale leder, 2. juli 1940 i Kolding Socialdemokrat

Skriv et svar