1940 – Ensartet kontrol med kulimporten

I forbindelse med brændselssituationen og kulimportørernes fiasko, er det blevet diskuteret om staten skulle overtage brændselsimporten “under den ekstraordinære situation”.

Aviser melder i dag at både Ministeriet og Erhvervsøkonomiske Råd, har diskuteret en sådan ordning, det ville komme til at betyde en mere ensartet kontrol med kulimporten.

Fra det Erhvervsøkonomiske Råds møde i går omfattede det først og fremmest brændselssituationen. Der er først og fremmest tonnage-mangel, og den tilstødende isvinter, der har gjort brændselsmanglen akut.

Rådet mener det nu først og fremmest drejede sig om at skaffe de “allernødvendigste kvanta til hjemmenes opvarmning og til erhvervslivets opretholdelse“.

Den bidende frost bliver ved

Der er i Kolding stadigt mange familier uden varme, og op imod 50 familier kan ikke få noget vand, på grund af problemer med vandstikledninger.

På Christian d. 10’s gade, lykkes det først efter 36 timer at finde et gasrørs brud. Skaden blev udbedret i den 7. februar.

Der ankommer omkring 15 vognladninger med briketter, eller 225 tons, til Kolding. Mens brændsels situationen ser katastrofal ud i København, så er lyspunktet for Jylland, at der dagligt kommer tilførsler af briketter fra Tyskland.

Børn på kælke

Forældre, forklar deres børn, hvorfor de aldrig må kælke på gader og veje eller på steder, hor kælken kan ende på kørebanen.

Snevinteren er en herlig tid for piger og drenge. Det er spændende at kælke så langt, at man ender helt nede på vejen. Men før eller senere kommer der en bil – netop når man ikke venter den …

Det drejer sig kun om et seksund, så er ulykken sket, men det kan tage et helt liv at komme over den!

Læserbrev, Underskrift J.U.F.P, 8. februar 1939, Kolding Socialdemokrat

Kilde:
Kolding Socialdemokrat, side 2-4, 8. februar 1940

Skriv et svar