1940 – Fosterfordrivelsessagen fra Grindsted

Den 29. juli 1940 begyndte nævningetinget i Kolding på behandling af en stor fosterfordrivelsessag fra Grindsted.

Sagen omfatter en snes kvinder, hovedpersonerne er dog ægteparret Ane Marie og Holger Wesche fra Grindsted. Sagen blev opklaret på grund af et trusselsbrev, fordi en kone fra Grindsted egnen ønskede at blive skilt fra sin mand, der for et par år forinden var havnet i Vridsløselille fængslet, på grund af en blodskamsaffære. Manden ville ikke gå med til skilsmissen, i stedet lykkes det ham, igennem en anden fange, at få smuglet et brev ud til konen, hvori han krævede at hun undlod at kræve skilsmisse, og indgav en bebådningsansøgning, “for ellers vidste hun jo nok … “.

Brevet havnede i politiets hænder, der straks begyndte at forhøre hvad den sag drejede sig om, hvorefter lavinen begyndte at rulle.

Ægteparret har angiveligt tjent ca. 3.500 kroner på deres foretagender i Grindsted. Parret blev løsladt, mens sagen stod på, hvorefter de fortsatte fosterfordrivelser i København, hvor klejnsmeden desuden gjorde sig skyldig i tyveri af en kasse saft-essenser og spiritus hos en vinhandler på Nørrebrogade.

Der er under sagen lagt navneforbud. Der er, udover imod ægteparret, også rejst tiltale imod seks af de behandlede kvinder, samt 2 mænd. De to mænd har tilstået et ulovligt forhold til en 14årig pige og dels været behjælpelig med at arrangere opholdet hos ægteparret i Grindsted.

Det første forhold i sagen fandt angiveligt sted i 1936 overfor en 42årig frue fra Grindsted egnen, der betalte ægteparret fem kroner for at få fjernet sit foster. Senere fortsattes med en 26årig frue, der måtte betale 40 kr., under et tredje forhold overfor en 24årig ugift kvinde København var prisen helt oppe på 150 kroner. Derudover kendes til
en 27årig frue fra egnen, betalte 35kr.
En 29årig frue fra Esbjerg, betalte 125 kr.
En 32årig frue fra Horsens, betalte 300kr.
En 26årig kvinde fra egnen, betalte 50 kr.
En 26årig ugift kvinde fra Vejle 450 kr.
En 28årig ugift kvinde fra København, betalte 150 kr.
En 24årig ugift kvinde fra Frederikshavn, betalte 80 kr.
En 31årig frue fra København, betalte 200 kr.
En 18årig ugift kvinde fra Christiansfeld, betalte 200 kr.
En 19årig ugift kvinde fra Esbjerg, betalte 100 kr.
En 24 årig kvinde fra Åbenrå, betalte 400 kr.
En 20årig ugift kvinde fra Horsens, betalte 300 kr.
og en 15årig pige fra København, der måtte betale 550 kr.

Derudover er ægteparret tiltalt for to tilfælde af fosterfordrivelse under opholdet i København, hvor det drejede sig om en 20årig københavnerinde og en 22årig kvinde fra Flarup, der betalte 250 kr. og 50 kr.

Fra Kolding Socialdemokrat skrives der den 29. juli at: “Fosterfordrivelserne er foregået under sådanne forhold, at enhver beskrivelse er udelukket. I enkelte tilfælde har man foretaget indgreb ca. 10 gange, inden det lykkes at fjerne fostret, og i et enkelt tilfælde fjernede man et 8 måneder gammelt foster“.

Ægteparret har ikke erklæret sig skyldige i alle forhold, hvorimod kvinderne, bortset fra en enkelt der erklærede sig skyldig, har forklaret, at de ikke havde været klar over, at det var ulovlige indgreb. En 35årig københavner der er anklaget under sagen, erklærede sig skyldig i forholdet til en 14årig, som efterfølgende havde været hos ægteparret.

Til nævninge blev udtrukket: murermester Jeppesen, Kolding, manufakturhandler G. Jensen, Vejle, vejmand Nielsen, Korning, frk. Wied, Haastrup, fru. Wentzel, Outrup, gårdejer Ernebjerg, Starup(valgtes til formand), fru. Gemmer, Ødis, gårdejer Hjortshøj, Hatting, fru Justa Beldring fru Gerda Lumbye, fru Kondine Laugesen, Hunderup, fiskeskipper S.M. Jensen, Esbjerg, og jordbruger Carl Petersen, Manø. Som suppleant til nævninge valgtes propr. Jørgensen, Kolding.

Kilde: 6. kvinder skal dømmes i fosterfordrivelses-sagen mod Grindsted-Jordemorderen og Klejnsmeden, side 5, Kolding Socialdemokrat, 29. juli 1940

One thought to “1940 – Fosterfordrivelsessagen fra Grindsted”

Skriv et svar