1940 – Fra byrådsmødet i går

Fra møde i Kolding byråd den 5. februar er det oplyst at “Statens Luftværnsinspektør siger, at vort Luftværn skal op på 10 kr. pr. Indbygger, d.v.s. ca. 250.000 kr.”.

Byens økonomi er stram, men dette skyldtes i første Række det forrige – borgerlige – styre, hvis gæld og forsømmelser Socialdemokratiet måtte overtage.

Ejnar Christensen, socialdemokratisk byrådsmedlem, 5. februar 1940

Kilde: Kolding Socialdemokrat, 6. februar 1940

Skriv et svar