1940 – Koht i Stortinget

Den norske udenrigsminister Koht talte i dag i det norske parlament Stortinget:

Jeg håber at vore venner i England og Frankrig forstår, hvorledes det måtte krænke os at gøre, at de drøftede planer om forholdsregler indenfor vore nationale grænser. Jeg tænker, at vi har vist i gerning, at vi vil værge vort søområde mod alle, som kommer ulovligt ind på det. Hvis de allierede vil have os til at stemme for det almindelige frie handelssamkvem, som er foregået i overensstemmelse med almindelig anerkendt folkeret, og som de selv før har givet deres samtykke til, så vil det enten være til stor skade for dem selv eller være i åben strid med den neutralitet, som vi er pligtige at opretholde, og da vilde vort land på en gang være inde i krigen.

Vi vil vedblivende følge en streng neutralitetspolitik til alle sider. Vi har gjort det i vor handelspolitik, hvor alle spørgsmål er blevet reguleret ved overenskomster med de krigsførende på grundlag af det princip, at vi forsøger så vidt muligt at vedligeholde normal handel.

For Norge bliver neutraliteten ikke kun et spørgsmål om at værge en ret, men samtidig om at værge landet mod at blive inddraget i krige.

Koht fremsatte under talen også kritik af den tyske søkrig og beskydningen af passagerskibet Mira, som sejlede under britisk beskyttelse.

Kilde: Kolding Folkeblad

Skriv et svar