1940 – Krigsvanskelighederne

Lad os håbe, at der i det nye år må skabes og yderligere udbygges forståelse blandt fiskerne af betydningen af stærkere sammenslutning om andelsbevægelsen … Da kan muligvis lidt at det vindes, som tabes ved de vanskeligheder, krigen bringer os, og disse vanskeligheder er desværre mange: det værste er den fare, der lurer på søens pligttro folk ved det djævelskab, havet gemmer.

… Den farefulde sejladt, som bl.a. også vore eksportskibe har, bevirker unormal tilførsel til England. Nu går 2-3 skibe på en gang, og det vil sige, at hvad før fordeltes daglig, nu kommer 1-2 gange om ugen, og fiskeriprodukterne har under den lange overfart tabt betydelig i værdi som slagsvare. Åleeksport til England har i efteråret været helt umulig under disse forhold. …

Landstingsmand Severin Hansen, uddrag af læserbrev, 5. februar 1940

Kilde: Kolding Socialdemokrat, 5. februar 1940

Skriv et svar