1940 – Nye restriktioner

Efter politiske forhandlinger er der i dag kommet nyt om restriktioner og rationeringer omhandlende handel med brændsels midler såsom kul, koks, briketter og cinders.

Private må have til 7 dages forbrug og virksomheder til 14 dage, alle order som ikke kan leveres inden dags dato (6. februar). Producenterne skal reducere deres beholdning til 80 % af det de ligger inde med.

Private må kun forsyne sig med 5 hektoliter kul, eller lignende brændsel som koks eller cinders.

Det er butiks- og forretningsindehaverne som det påhviles at restriktionerne overholdes, de må således ikke sælge mere end hvad instruktionerne for restriktionerne fastsætter.

Restriktionerne gælder ikke for Færøerne.

Kilde: Tillæg til bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1940 om midlertidige bestemmelser om Handel med Kul, Koks, Cinders og Briketter, udsendt af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, 5. februar 1940. Aftryk i Kolding Socialdemokrat, 6. februar 1940, side 7

Skriv et svar