1940 – Prisen for elektricitet steget i Billund

Billund Elektricitetsværk har holdt generalforsamling, hvor det er blevet besluttet at forhøje strømprisen, således at den bliver “4½ øre pr. kwt. til Lys og 3½ øre pr. kwt. til kraft“.

Bestyrelsen har fået lov til fra forsamlingens side, at regulere priserne, såfremt det blev nødvendigt.

Til formand genvalgtes skræddermester Frandsen, ligeledes til bestyrelsen genvalgtes smedemester Christensen(også genvalgt kasserer) og gårejer Jens Hansen. Som revisor genvalgtes malermester Pedersen.

Kilde: Elektricitetsprisen er steget i Billund, 13. feb 1940, Kol. Socialdemokrat

Skriv et svar