1940 – Varmestuer for mødre

I Kolding Byråds lukkede møde om aften den 5. februar 1940 vedtog byrådet med 10 stemmer imod 9, at bevilge 3.000 kr. til og oprette varmestuer på byens to forskoler for mødre med små børn.

Samtidig vil der blive ordnet foranstaltninger, så disse mødre også dagligt vil kunne få et måltid varm mad fra skolebespisningen.

Regningen for snerydningen

På mødet kom det også frem at snerydningen indtil nu har kostet byen 15.000 kroner, det samme har isbrydning og snerydning på havnen, således regningen nu er på 30.000 kr.

Der er budgetteret 25.000 kroner til snerydning for byens vedkommende, heraf forventes det at staten vil refundere de 10.000 kr. For havnens vedkommende var sat til 8000 kr. til isbrydning og snerydning, her kan der ikke regnes med at få noget refunderet.

Kilde: Varmestuer for mødre, 6. feb 1940, Kol. Socialdemokrat, side 4
Sne og Is har kostet Kolding 30.000, 6. feb 1940, Kol. Socialdemokrat, side 4

Skriv et svar