1940 – Koldingensere i Finland

Den finske konsul Stenderup, udtaler til Kolding Socialdemokrat, at der er rejst mindst 50 Koldingensere til Finland. Det drejer sig om folk fra alle samfundslag, nogen har ønsket at melde sig til militæret deroppe, andre som chauffører og nogen til civiltjenesten.

Ifølge Stenderup er der stadigt flere frivillige på vej mod Finland.

Kilde: Mindst 50 Koldingensere er rejst til Finland, Kol. Socialdemokrat,

1940 – To danske skibe forliste

De to danske dampere England og Fredensborg, som sejlede med vare imellem Danmark og England er sunket den 29. januar 1940. Damperen England blev sænket af en tysk u-båd, det er uvist hvad der skete med Fredensborg, kun et medlem af de to skibes besætninger har overlevet.

På damperen England var Kolding-sømanden Hans F. Averhoff, som kom fra Strandhuse. Averhoff lod sig ved krigens udbrud hyre til ruten mellem Danmark og Norge. Han er den anden sømand fra Standhuse, som bliver offer for krigen.

Kilde: Kolding Socialdemokrat, 30. januar 1940

1940 – 60 kg uld til Finland

Der er blevet sænket 60 kg uld til Andelsklædefabrikken i Grinsted, donationen kommer fra N. Christensen, Tagelund Fiskeri i Bindeballe. Ulden, der har en værdi af omkring 500 kr., skal gå ubeskåret til Finlandsindsamlingen.

Den 27. januar afholdt Arbejdsmændenes Fagforening i Hejnsvig generalforsamling, hvor man ligeledes gav et støtte beløb på 75 kr. til Finlandsindsamlingen.

Kilde: Kol. Socialdemokrat, 29. januar 1940

1940 – Bestyrelsesmøde i Harte-Bramdrup socialdemokratiske forening

Mandag d 29 jan 1940 afholdtes et Bestyrelsesmøde paa Chr. Petersens Bopæl i Alpedal. To af bestyrelsens medlemmer var udebleven paa grund af det daarlige vejr.

Til et Kredsmøde i Kolding den 4de Februar blev valgt som deltagere Anders Lorentsen og K. Antonsen Bramdrupdam foruden Formanden der som medlem af Kredsorganisationens bestyrelses var selvskreven.

Desuden blev det vedtaget at sammenkalde til en Filmaften i Bramdrupdam Kro engang sidst i Februar, datoen er endnu ikke helt fastlagt. Det er Kredsbestyrelsen der sender en gratis Tone og Talefilm udtil de forskellige kredse. Filmen hedder “Folkets Danmark” og til stede kommer tillige Folketingsmand M. Larsen og holder foredrag.

Efter at man derefter havde nydt Fru. Petersens gæstfrihed med kaffe og cigarer drog deltagerne hver til sit.

K. Antonsen

Mødereferat af 29. januar 1940, Forhandlingsprotokol for Harte-Bramdrup Socialdemokratiske Forening, opbevares på Kolding Stadsarkiv.