1941 – Atter en dom for ulovlige kædebreve

Prokurist i Korsør idømt 10 dages hæfte
København (RB)
Retten i Korsør har afsagt dom i en sag mod prokurist Mogens Lund Zachariassen, Korsør, for overtrædelse af straffelovtillæg af 22. juli 1940 om offentlige meddelelser, der er skadelige for Danmarks forhold til udlandet. Hr. Zachariassen havde på bestilling mangfoldiggjort et kædebrev i en halv snes eksemplarer og udleveret dem til nogle personer, som han ikke kendte. Dommen lød på 10 dages hæfte.

Kilde: Fredericia Social-Demokrat, 7. januar 1941

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar