1941 – Christmas Møller udtrådt af Folketinget

Og fratrådt som sit partis forretningsfører
Efter hvad Ritzaus Bureau erfarer, har folketingsmand Christmas Møller i går, fredag, nedlagde sit mandat som medlem af Folketinget og er samtidig fratrådt sin stilling som forretningsfører for det konservative folkeparti og sine bestyrelsesstillinger inden for partiets organisationer.

Christmas Møllers 1. suppleant er landstingsmand Jørgen Jørgensen, Ullerup, hvis denne ikke ønsker at overtage folketingsmandatet overgår det til gårdejer Chr. R. Christensen, Badstrup, der ved sidste valg var konservativ kandidat i Otterupkredsen.

Kilde: Social-Demokraten, 11. januar 1941.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar