1941 – Den danske Front

På et møde i København afholdtes om aften den 18. februar 1941, så et nyt dansk parti dagens lys, da man på mødet stiftede partiet under navnet ”Den danske Front”, der angivelig stiftes efter splittelse i det nazistiske parti DNSAP. Som ledere af partiet valgtes civilingeniør Kai Rinck, H. Thorsen, Otto Lønskov, kaptajn Jacob Holm og F.J. Hinne.

I en radioudsendelsen på stiftelses aften kl. 19, blev i øvrigt oplyst, at blandt stifterne var godsejer Grevenkop-Castenskiold, fhv. landsretssagfører Eiler Pontoppidan og tidligere partisekretær Back-Pedersen.

Fra Bovrup

I det nazistiske parti DNSAP, genkender man ikke den splittelse der skulle have fundet sted, partiets formand erklærede den 18. februar efter stiftelsen følgende:

Et i dagspressen fremkommet forlydende om, at der skulle være sket en sprængning af Danmarks national-socialistiske Arbejderparti er urigtigt bortset fra, at nogle enkelte medlemmer har brudt partidisciplinen, hvilket har medført deres udtræden.

Bovrup, den 18. februar 1941.
Frits Clausen

Den forhenværende minister og folketingsmand Henning Hasle ønsker at aflive et rygte, der må antages at have noget med det nystiftede parti at gøre, i en erklæring fra Hasle forlyder det:

I anledning af verserende rygter om, at jeg skulle have tilknytning til andre partier end mit eget, det konservative folkeparti, ønsker jeg at oplyse, at der intet ligger til grund for disse rygter.

Henning Hasle.
Fhv. Minister, M.F.
En politisk analyse af situationen

Kolding Avis har til hele sagen og nystiftelsen af partiet Den danske Front, kommenteret, at det ingen hemmelighed har været, ”at det i de sidste måneder er gået rivende tilbage for Frits Clausens Parti, og årsagerne hertil er mange”.

Videre forlyder det at det bl.a. er det organiserede overfald på politiet i Haderslev (kendt som Spadeslaget), der var ”en eklatant tilsidesættelse af kongens bud”, hvilket vakte dyb uvilje imod DNSAP, også i national-socialistiske kredse, samt den kendsgerning, at straffede personer har kunnet opnå tillidsposter indenfor partiet, har også ”jaget mange anstændige mennesker væk. Men hovedgrunden til Frits Clausens nederlag er dog samlingen i det danske folk, der bliver stærkere og tættere for hver dag der går”.

Fra Kolding Avis tror man ikke på at sprængningen af DNSAP vil få nogen større betydning, da den lille gruppe af modstandere mod samlingsregeringen, nu er ”blevet endnu mere splittet og indbyrdes splidagtig” som der ”har mistet enhver forbindelse med det danske folk”.

Kilder:
Brudt Partidisciplinen!, Fredericia Socialdemokraten, side 2, 19. februar 1941

Skriv et svar