1941 – Den strengeste krisedom hidtil

Benzol-grossereren blev idømt to måneders fængsel
I går afsagde dommer Jørgen Berthelsen i kriseretten dom i sagen mod den 27-årige grosserer Nochim Demnitz, som var tiltalt for at have solgt 11.000 liter benzol til motorfolk. Det blev den strengeste krisedom, der endnu er afsagt i byretten. Grosserer Demnitz blev idømt 60 dages fængsel og pålagt at udrede 1.100 kr. til statskassen som uberettiget fortjeneste. Det skal fremhæves, at dommen ikke var gjort betinget, og Demnitz udbad sig betænkningstid […]

Kilde: Social-Demokraten, 11. maj 1941.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar