1941 – Det kommunale valg udsættes til marts 1943

Lovforslag herom fremsættes i det næste Rigsdagsmøde.

Indenrigsministeriet meddeler tirsdag:

På grund af den skærpede krigssituation, som ventedes at indtræde foråret 1941, blev de kommunale valg, som normalt skulle have fundet sted i marts måned 1941, ved lov af 24. februar 1941 udskudt til foretagelse i første halvdel af marts måned 1942. Da de forhold, der begrundede valgenes udskydelse i 1941, fremdeles er til stede, har regeringen besluttet straks ved genoptagelsen af Rigsdagens møder den 14. januar næste år, at fremsætte lovforslag, hvorefter afholdelsen af de kommunale valg yderligere udsættes til marts måned 1943.

Kilde: Kolding Folkeblad, 24. december 1941.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar