1941 – Indenrigsministerens tale i Vejen

Venstres Vælgerforening i Vejen afholdt den 5. januar 1941 møde på Hansens Hotel, hvortil indenrigsminister Knud Kristensens mødte og holdt følgende tale:

Vi har tidligere kun drøftet, hvad vi var enige om, blev taget som en selvfølge, men nu er i inde i en ny situation, hvor det, som var en selvfølge, kan mistes, og vi har nu alle en fælles opgave og hovedformål, nemlig bevarelsen af vort folk og fædreland frit og selvstændigt. Vi har indrettet os således, at folket har del i styrelsen, og netop denne form er af værdi for os. Dette styre kan begå fejl eller misbruges, men det passer os og tillader os mere end noget andet, og vi har benyttet denne form på en sådan måde, at vi har nået en udvikling og fremskridt som aldrig før i nogen periode i vor historie. Der har fundet en rig udvikling sted både folkeligt, økonomisk og kulturel, som ingen anden styreform har kunnet byde os.

Spørgsmålet er herefter, hvorledes vi skal optræde og virkeliggøre vore mål. Det er ikke nok at tale og synge om det; der må også gøres en positiv indsats. Der ligger i dag et meget stort ansvar både på de mennesker, der sidder på de højeste poster, og på os alle, der vælger dem.

Det farligste for et land eller folk er ikke modstanderne, men vennernes fejl, og det understreger vort ansvar og maner til ikke at undergrave noget ved ubetænksomhed eller tankeløs kritik, og det gælder bl.a. om at vise en fordragelig, en korrekt og værdig optræden overfor de fremmede. Vi må ikke optræde udæskende eller provokerende, ligesom vi må holde vore aftaler med dem og tage de hensyn til dem, som vor værdighed og hensyn som folk gør det muligt. Vi må forhandle os til rette under hensyn hertil, men kan ikke forhandle om vor forhandlingsret, thi dermed forhandler vi vor frihed bort.

Det er ikke mulighed for en væsentlig nedsættelse af skatterne. Mangel på råstoffer og frygt for prisnedsættelser forhindrer produktionen, og vi får ikke flere råstoffer ved nedsættelse af skatterne, hvortil kommer, at det ikke er muligt at nedsætte udgifterne. Der er i den ny finanslov regnet med en mindre udgift i forhold til indeværende år på ca. 100 mill. Kr. og denne mindre udgift skyldes hovedsagelig besparelser i militærudgifterne, samt udgifter af landbrugsmæssig art. Større besparelser kan ikke opnås, og jeg tror, at det vil være en betydelig indsats, hvis vi kan undgå stigninger, thi pengene slår ikke så langt til. Det offentlige råder over færre midler, og selv med de nuværende skattelove, vil skatterne gå ned, fordi befolkningens indtægter bliver mindre.

Kilde: 6. januar 1941, Kolding Socialdemokrat

Skriv et svar