1941 – Midlerne til erhvervsrådet sikret

En erhvervschef søges til 1. januar.

På det stiftende møde i Kolding Erhvervsråd blev det vedtaget at søge den nødvendige kapital sikret, inden man ansatte en erhvervschef. I omstående annonce søger erhvervsrådet nu en erhvervschef med tiltrædelse pr. 1. januar, og under formanden, købmand Carl Petersens sygdom bekræfter landsretssagfører Juhl på vor henvendelse, at de midler, der skulle skaffes ad privat vej, nu er sikret. Kolding Handelsstand har vist megen forståelse og velvilje, siger landsretssagføreren. Endnu savnes tilsagn fra Byrådet om kommunens andel, men da der fra flere sider inden for Byrådet er givet løfte herom, kan man vist regne med, at denne side af sagen går i orden.

Hvad kræves der af en erhvervschef?, spørger vi.

I flere byer som Vejle og Viborg har man antaget unge mænd med handelsvidenskabelig uddannelse, men en sådan er ingen betingelse. Der kræves en dygtig mand med god uddannelse og praktisk kendskab til forretningsliv. Institutionen er endnu så ny, at den ikke er inde i faste rammer. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 23. november 1941.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar