1941 – Provinsen har kaffe til to kvartaler

Siger de jyske købmandsforeninger, der protesterer mod at stoppe 1. oktober.
På bestyrelsesmødet i Centralorganisationen af Købmandsforeninger i Jylland i Aarhus drøftede man rationeringsspørgsmålet. Man mente, at der var kaffe nok i provinsen til et a to kvartaler udover det indeværende, og man protesterede derfor mod de bestræbelser, der var fremme for at stands kafferationeringen til 1. oktober, da man fandt, at disse kun gik ud på at skaffe København kaffe på provinsens bekostning.

Endvidere drøftedes kunstgødningssituationen. Man mangler nu superfosfat, da de forventede tilførelser fra Rusland er standset. Derimod er forholdene for kali- og kvælstofgødning nogenlunde. Noget særligt samfundssind lyser egentlig ikke ud af bemærkningerne om den københavnske bjergsomhed i kaffespørgsmålet. Fornuftigvis kan myndighederne ikke ventes at tage noget hensyn til denne protest […]

Kilde: Uddrag, Social-Demokraten, 13. august 1941.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar