1941 – Skoleproblemer i Kolding

Det kan ikke nægtes, at den indskrænkede timeplan i Koldings nordlige skoledistrikt er et alvorligt problem, og jo længere tid der går, jo alvorligere bliver spørgsmålet, efter vor mening endog så alvorligt, at spørgsmålet næppe alene klares ved appel til forældrene om i større udstrækning at påtage sig det arbejde skolen ellers skal udføre.

Skolekommissionens tanke, som den kom til udtryk på mødet i aftes, er altså at flytte mere af skolearbejdet til hjemmene. Vi går ud fra, at man her kun har tænkt sig en midlertidig foranstaltning, og i og for sig kunne vi have ønsket, at mødet i aftes noget stærkere ville have understreget midlertidighedens karakter. Vel er situationen alvorlig og unormal og kræver ekstraordinære foranstaltninger; men på den anden side vil det efter vort skøn være urigtigt, om man benytter en unormal tid til at gennemføre en permanent overflytning af en større del af skolens arbejde til hjemmene.

Om hjemmearbejdet og navnlig om dets omfang hersker der delte meninger i pædagogiske kredse og denne uenighed prægede også mødet i aftes. Man kan ikke ligefrem påstå, at de tre indledere udgjorde noget harmoni-orkester. Overlærer Hølunds udtalelser f.eks. var en advarsel mod overdrivelser med hensyn til hjemmearbejde […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 1. oktober 1941.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar