1942 – 2.500 mennesker forsvandt i 1941

Ingen Koldingensere gjorde sig usynlige

Ifølge meddelelse fra Statistisk Departement er der i løbet af 1941 forsvundet i alt 2.502 mennesker her i landet trods den stærke kontrol, der føres af folkeregistrene. Hvor de er blevet af, ved man ikke. Alene en ting som rationeringskortene, der ikke kan udleveres til personer, som ikke står tilmeldt folkeregisteret noget steds, skulle være en absolut hindring for, at folk undlod at tilmelde sig, og der er derfor en betydelig mulighed for, at de forsvundne personer enten er sådanne, som har et eller andet udestående med politiet, men som før eller senere bliver fundet igen, eller også drejer det sig om mennesker, der faktisk er forsvundet.

At rationeringskortene holder folk til folkeregistrene, ses af, at i 1940 da rationeringen ikke var så kraftig, forsvandt der 4.318 personer, så forskellen skyldes åbenbart, at det ikke mere lader sig gøre at “glemme” at melde til- og fraflytning. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. oktober 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar