1942 – Årets produktion af tørv 3,2 pct. større end i fjor

En stor del af tørvene, der endnu ligger ude, vil gå tabt

Det danske Hedeselskab har nu opgjort årets tørveproduktion, og af disse udregninger fremgår det, at der i alt er blevet fremstillet 4,8 millioner tons, hvilket sammenliget med sidste år er en fremgang på 3,2 pct. De 2,6 millioner tons er blevet fremstillet i Jylland, medens øerne har tegnet sig for 2,2 millioner tons. Der har i år været 7.482 producenter, der fremstillede tørv til salg. Det er godt 400 færre end i 1941.

De opgivne tal er udregnet på grundlag af producenternes oplysninger. En del af producenterne har opgivet deres fabrikation i antal stykker, mens andre har givet oplysninger om den tonsvise produktion. Hedeselskabet har derefter foretaget en omregning, hvorefter der som ved tidlige oversigter er regnet med, at der går 2.500 tørv på 1 ton. Det svarer også nogenlunde til den opgivne middelvært af de fremstillede tørv.

I tiden fra 1. august til 15. september, altså i den forlængede sæson, da staten tilbød et tilskud på 4 kr. pr. ton, er der af ca. 3.500 producenter blevet fremstillet 8-900.000 tons tørv. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 22. december 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar