1942 – Alle danske soldater skal væk fra Jylland

I slutningen af oktober stillede general von Hanneken krav om, at samtlige danske garnisoner i Jylland skulle nedlægges inden 15. november. Den tyske general anviste allernådigst de danske soldater plads på Fyn og på Lolland. På Sjælland måtte de ikke komme. Et nyt og ganske uhørt overgreb fra tyskernes side. De jyske garnisoner måtte ovenikøbet kun medtage soldaternes personlige udrustning samt 10% af garnisonernes våbenbeholdninger, ammunition etc.

Som omtalt andet sted i ‘De Frie Danske’ overflytter general von Hanneken om kort tid sit hovedkvarter til “Lille Amalienborg” og Nyboders Skole bliver i denne forbindelse omdannet til hovedkvarterets administrationskontor. De danske officersfamilier, der hidtil har boet i Kastellet og på Ingeniørkasernen i København, har fået ordre til omgående fraflytning.

General von Hanneken skal have begrundet sit forlangende om de jyske garnisoners nedlæggelse med, at han ikke havde tillid til de danske soldater under en eventuel engelsk invasion. Dette taler til stor ære for de danske officerer og for den menige danske soldat.

Kilde: Det illegale blad: De Frie Danske, 8. november 1942, nr. 1, 2. årgang.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar