1942 – Der sørges så vidt mulig for juleflæsk

To ugers kvota stilles til rådighed

Der er heller ikke i sidste uge sket nogen nævneværdig forandring i markedssituationen for mejeriprodukter, skriver Landbrugsrådets Meddelelser. Produktionsnedgangen har måske været lidt kraftigere end i de foregående uger, men formindskelsen i sammenligning med produktionen på tilsvarende tid i fjor holder sig stadig for smør på omkring en halv snes procent, medens mælkemængden nu ligger på ca. 5 pct. lavere end sidste år.

Derimod kunne det se ud til, at ægproduktionen stimuleret af det milde vejr, nu endelig så småt er begyndt at stige. Tilførslerne af friske æg er dog stadig meget små. På slagtekvægmarkederne var tilførslerne fortsat store i sidste uge, og for hjemmemarkedskreaturerne var priserne overalt nedadgående. I indeværende uge synes såvel tilførslerne som priserne at være omtrent uændrede. Af flæsk vil der også i år, ligesom i fjor, såfremt transportforholdene muliggør det, ved en sammenlægning af to ugers kvotaer, blive sørget for en forøget tildeling til julen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. december 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar