1942 – Dommen i ‘Nørrejylland’-sagen

Både hr. og fru Petersen blev kendt skyldig i de fleste anklagepunkter.

I eftermiddags faldt dommen i sagen mod ægteparret hotelejer Petersen og hustru, Hotel Nørrejylland, Kolding, efter at sagen havde været for domsmænd både fredag og lørdag. Som bekendt var hotelejer Petersen sat under tiltale for krænkelse af blufærdigheden i tre tilfælde, og både hr. og fru Petersen for overtrædelse af straffelovens paragraf 229, der handler om rufferilignende forhold. Petersen var desuden tiltalt for 1) beruselse, 2) underslæb og 3) vold mod sagesløs person, og fru Petersen endelig tillige for overtrædelse af fremmedloven ved urigtige gæsteanmeldelser og ulovlig udskænkning, to gange efter lukketidens indtræden og én gang efter at hotellet var blevet lukket af politiet. Ved dommen blev Petersen idømt 5 måneders fængsel, og fru Petersen 60 dages fængsel, betinget med en prøvetid på tre år. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. oktober 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar