1942 – Flyvesagen er bleven en bysag for Kolding

Over et halvt hundrede medlemmer tegnet

Den nystartede flyveklub i Kolding har allerede fra starten fået vældigt med luft under vingerne. Som omtalt har et ar klubbens overordentlige medlemmer stillet en flyvemaskine i udsigt for klubben, men også den store tilgang af medlemmer, der på de får dage allerede har været, viser, at Koldingenserne åbenbart agter at betragte flyvningen – og en flyveplads i Kolding – som noget af et bypatriotisk anliggende.

Mens den på samme måde i Vejle startede flyveklub i de første dage kun kunne mønstre en halv snes medlemmer, så har klubben i Kolding i det samme tidsrum allerede passeret det første halve hundrede medlemmer, omfattende alle samfundslag, direktører, skoleelever på 15 og 18 år, en skoleforstander, kontordamer, mekanikere, interesserede fra både by og land har allerede sluttet op om foreningen, overbevist om den store betydning flyvningen vil få efter krigen, og for manges vedkommende sikkert også overbevist om den betydning, det vil være for Kolding at man er med fra begyndelsen i bestræbelserne for at udnytte de muligheder, som en flyve- eller lufthavn – og en stor og stærk flyveklub – vil betyde for byen.

Den store tilgang af medlemmer betyder, at det første undervisningshold allerede er overtegnet, og med de lokalemuligheder, der er til stede i Kolding, vil også sige, at der kun er 6-8 pladser tilbage, før også hold nr. 2 blive fuldtegnet. Der vil dog blive gjort alt for, at der blive åbnet adgang så alle, der ønsker at overstå den teoretiske undervisning i første omgang kan komme til det. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 10. december 1942

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar