1942 – Folk kan ikke få flæsket fedt nok

Flæsket, der kommer i handelen efter 1. oktober

Det flæsk, der kommer på markedet efter 1. oktober, vil, venter man, blive anderledes end det smalstribede flæsk, som hidtil har været det normale herhjemme. Fremtidig vil svinene antagelig komme op på 80 a’ 100 kg., og køberne kan nu ikke få flæsket fedt nok, siger de handlende. For øvrigt har Høkerforeningen ifølge Politiken sendt Baconudvalget en bedre fordeling af flæsket i København. Man har anmodet udvalget om at drage omsorg for, nær flæsketilførslen atter begynder, at også de mindre handlende, der plejer at købe i løse stykker, får deres andel i tilførslerne.

Kilde: Kolding Folkeblad, 18. september 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar