1942 – Landbrugsfaglig undervisning i 8 skoler på Kolding-egnen

Noget enhver ung-landmand vil ønske at stifte bekendtskab med

Konsulent Ruby sender os følgende:

Over hele landet begynder i denne tid landbrugsfaglig undervisning for landbrugets unge medhjælpere, og på Koldingegnen begyndes overalt i denne uge. Som det har været averteret i dagsbladene flere gange den sidste tid, omhandler undervisningen i år ‘driftsøkonomi’, og på given foranledning skal der her anføres et par oplysninger om, hvad man i denne forbindelse forstår ved dette ord.

Driftsøkonomi er naturligvis et så omfattende emne, at de ca. tolv eftermiddage, kursuset strækker sig over, ikke er nok til at behandle ret mange af de spørgsmål, der ellers falder ind under emnet, og i undervisningsplanen er der derfor gjort et udvalg, således at der kun er medtaget de ting, der falder ind inder landbrugets praksis, og som det således er i enhver ung landmands interesse af stifte bekendtskab med.

Undervisningsformen

Som noget nyt i undervisningsformen bør nævnes, at der i år ikke anvendes nogen lærebog i almindelig forstand, men derimod har vi fremstillet et undervisningshæfte, hvori eleverne opnoterer de ting, der bliver drøftet, og hæftet er således indrettet, at det behandler driften på et almindeligt landbrug gennem et år. Der begyndes med markbruget – planlæggelse af sædskifte – og gødningsplan og de økonomiberegninger, der står i forbindelse hermed. Derefter beregnes avlen og dens hensigtsmæssige anvendelse og derunder hensigtsmæssig fodring, hvorefter der opstillet et budget for bedriften i det hele taget, og der sluttes med en regnskabsmæssig opgørelse med oversigt over pengeomsætningen. […]

Undervisning i arbejdstiden

De unge må selv betale et mindre beløb for at deltage i undervisningen, men det drejer sig kun om 5 kr. samt indtil 3 kr. for undervisningsmaterialet. Undervisningen foregår ved alle skoler om eftermiddagen og således altså i arbejdstiden, men på den tid af året, hvor det ikke vil volde væsentlige ulemper at afse tid dertil, og heldigvis er forholdet mellem husbond og medhjælper inden for landbruget således, at begge parter er interesseret i ungdommens dygtiggørelse. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 5. december 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar