1942 – Politikommissær Kleberg understreger betydningen af omegnskommunernes luftværn

Ukyndige mennesker kan af hjælpsomhed i katastrofesituation komme til at slå folk ihjel

For en uges tid siden havde Kolding Luftværnsforening indbudt Kommunalbestyrelsen, brand- og sognefogeder samt lærere fra det nærmeste opland til et møde på Rutebilcaféen i Kolding, hvor der blevet givet oplysning om de luftværnsforanstaltninger, der fuldstændig mangler på landet, og om de forholdsregler, der burde foranstaltes for at imødegå og afhjælpe denne mangel.

Dette skulle blandt andet sket ved at oprette hjælpekolonner på 10-12 mand i byer under 500 indbyggere. De sorterer under politiet, står under kommando af en luftværnsleder og træder kun i funktion efter ordre fra politimesteren.

De første af disse luftværnsledere har – som andet steds omtalt i bladet i dag – allerede nu været på et to-dages kursus i Kolding, hvor der bl.a. meddeltes dem undervisning af politimester Kleberg og kaptajn S. A. Andersen. Det er ganske vist kun et lille lynkursus, men de luftværnsledere, der mødte op til kursuset i første omgang, har alle bestået den lille eksamen, de underkastes forinden hjemsendelsen. Dermed erkender politi og luftværnsledelsen, at man anerkender den pågældende som kvalificeret til at lede det arbejde, der kan komme til at indtræffe i den lille by, hvor han er hjemmehørende.

Det næste kursus er allerede fuldt tegnet, og en hel del af deltagerne – et hold på otte fra Tønder – har allerede meldt sig til det tredje kursus i Kolding. De ter meningen at blive ved med disse kursus – der hvert vil tælle omkring en snes deltagere – til alle, der ønsker det, har fået den krævende uddannelse.

Vi har i middags haft lejlighed til at tale med politikommissær Kleberg, der udtaler, at han undrer sig over, at ikke mange, mange flere har meldt sig. Fra selve Kolding-egnen går det meget trængt, men fra Sønderjylland er man mere end villige til at møde op. Man har her haft alvorlige begivenheder så tæt inde på livet, at man ønsker at stå bedst muligt rustet til at imødegå eventuelle katastrofer, der når som helst kan ramme en hvilken som helst bebyggelse. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. oktober 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar