1942 – Smånyt fra Kriminalretten

I løbet af de sidste par somre, har en ca. 40-årig slagteriarbejder, der var kommet i gæld, skaffet sig en pæn lille ekstraindtægt ved at arrangere baller, på kroerne i omegnen af Kolding. Omsider lykkedes det politiet at gennemskue ham og få sat en stopper for hans balarrangementer. I går eftermiddags mødte han i Kolding Kriminalret, hvor han måtte vedtage en bøde på 100 kr.

En 21-årig C.B.-betjent rendte for nogen tid siden sygemelding. Sygdommen har været af en egen art, for kuren bestod i, at han rejste til Fredericia og gik på sold – og det så grundigt, at han måtte udeblive fra tjenesten de næste par dage. I går anviste dommeren i Kriminalretten ham til en – forhåbentlig virkningsfuld – efterkur i for af 20 dages hæfte.

En utvivlsom noget besværlig herre, der tidligere er straffet, mødte i går eftermiddags i Kolding Kriminalret for at stå til regnskab for at være mødt beruset til afsoning af en dom i Kolding Arrest. I ret retsmøde bestred han, at han havde været beruset, skønt der blev afhørt to politibetjente og et par kriminalbetjente, hvis vidneudsagn gik tiltalte imod. Han forlangte afhørt yderligere et par arrestbetjente og adskillige andre. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. december 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar