1942 – Tyskernes forgæves forsøg på at standse ‘De Frie Danske’

Vi har hidtil fundet det klogest ikke at omtale denne sag, men da vore udmærkede kolleger i kampen for Danmarks frihed, ‘Frit Danmark’ og ‘Land og Folk’ på udmærket måde har berettiget om Gestapos fortvivlede anstrengelser, finder vi det rigtigt nu at fremkomme med nogle supplerende oplysninger, da det ville føre for vidt at gennemgå sagen i alle enkeltheder.

Tyskerne ved bedst, at vore oplysninger er sandfærdige, og da sandheden er nazismens værste fjende, satte man med fuld kraft ind på at få vort blad standset. Igennem mange måneder fandt man ikke ét eneste spor, men så lykkedes det nogle stikkere at komme i forbindelse med mennesker, der på den ene eller den anden måde havde med vort blad at gøre. Følgen var fængsling af 20-30 mennesker, der på sædvanlig grundlovsstridig måde ikke blev fremstillet for en dommer inden 24 timer.

Hovedmanden for stikkerne kaldte sig flot “direktør Larsen”, men vi opdagede snart, at han i virkeligheden var identisk med en ildeset og upålidelig fyr ved navn Arvid Wallenstrøm, boede Østre Pennehavevej 1, Rungsted, tlf. Rungsted 462. Han var ansat i Statens Ligningsdirektorat på Christiansborg. Belønningen for hans “bedrift” var 10.000 kr., som han har fået udbetalt til fordeling mellem sine håndlangere. Disse er: en person, der kalder sig Victor Hansen og som har sin gang i Organisation Todt i Vesterport, stud. jur. Poul Erik Madsen og stud. med. Køppe, sidstnævnte har været straffet for fosterfordrivelse. Adskillige af de mennesker, Gestapo ønskede at tale med, gjorde sig usynlige, vel vidende, at selvom de kunne bevise deres uskyld, ville dette være uden værdi, når først deres navne kom frem. Således er tysk “rettergang” jo. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, 4. december 1942, nr. 2, 2. årgang.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar