1942 – Vil tyskerne fortsætte mod nord, hvis Stalingrad falder?

I løbet af nogle uger vil de russiske veje være ufremkommelige af pløre

Fra vor udsendte medarbejder. Berlin, lørdag:

Når der nu kæmpes i Stalingrads forstæder, betyder dette, at kampen om denne vigtige by snart er til ende, men russerne har under denne krig vist en forunderlig evne til at kæmpe videre, selvom om man skulle synes, at kampen var forbi. Ofte kæmper de ud over ale fornuft, og netop derfor er krigen i Rusland så frygtelig opslidende.

Som der uden for Stalingrad er blevet kæmpet fra bunkers til bunkers, meter for meter, således vil der sikkert også blive kæmpet i selve byen hus for hus, det vil sige “hus” kan man næppe bruge i forbindelse med byen Stalingrad. Det tyske luftangreb mod denne 800.000 indbyggere store fabriksby har været temmelig konstante og må have haft frygtelige virkninger. Sandsynligvis er byen blot en eneste osende og brændende ruinhob. Selv om russerne ville have været i stand til at holde byen, så ville den dog have mistet sin betydning som produktionsfaktor. […]

Offensiv mod nord fra Stalingrad?

Langt snarere vil det gå nordpå, og en mulighed diskuteres i udenlandske kredse, her, at tyskerne måske, hvis Stalingrads endelige fald ikke trækker længe ud, vil danne offensiv mod nord for påny at støde ind i russernes flanke og søge at ribbe de stærke russiske styrker op her på den sydlige del af midterfronten. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 8. september 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar