1943 – Almenskolens udsmykning

Festsalen er nu færdig

Efter flere måneders arbejde har maleren Anton Schrøder nu lagt sidste hånd på den kunstneriske udsmykning af Almenskolens festsal. Hvad der tidligere var en kold og nøgen sal, er nu forvandlet til en farvestrålende festsal, en virkelig seværdighed. Udsmykningen omfatter – som tidligere beskrevet – hele endevæggens vældige flade, seks felter på den ene sidevæg og endelig balkonens kant. Sidevæggenes felter symboliserer botanikken, zoologien, geografien, historien, sporten og eksamenslæsning. Hovedmotivet på endevæggen er dels kunsternes egen fantasi, dels hentet fra Petersbjerggaards marker med udsigt over fjorden og bakkerne søndenfjords.

Arbejdet er udført for kommunens regning, og det ville være naturligt, om der nu blev givet byens borgere lejlighed til at tage den forskønnede festsal i øjesyn.

Kilde: Kolding Folkeblad, 28. september 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar