1943 – Bomben sprang, medens man flyttede den

Dramatiske situationer i København under rydningsarbejdet. Folkene var heldigvis i sikkerhed i genbohuset.

I går eftermiddags sprængtes flere af de forsagede og tidsindstillede bomber, der lå i det ramte kvarter i København. Under dette farlige arbejde indtraf en dramatisk situation, idet en af de to bomber, der lå på en tredjesal i Gunløgsgade, sprang under arbejdet med nedfiringen. Rydningsmandskabet var heldigvis i sikkerhed i genbohuset, hvorfra de trak bomben med fjerntræk, så ingen mennesker kom til skade, medens den materielle skade blev meget stor. […]

Dramatisk skildring af den uventede eksplosion

Om eksplosionsulykken skriver en af tilstedeværende pressemænd (Out) i Nationaltidende:

Pludselig gyngede jorden. Husene vaklede og himlen for formørkedes. De øverste to etager af nummer 5 løftede sig højt op, opløste sig i en brunrød tæt sky og blev hængende over Gunløgsgade – længe syntes man. Samtidig rullede tordenbrag mellem husene. Rydningsfolkene tabte ikke hovedet. Nogle af dem trykkede sig mod mure eller træer, andre løb for livet. Journalisten og en overbetjent løb skråt fremad og direkte ned i en kælderhals i ét spring. Og så faldt de to etager ned over Gunløgsgade. Første store murbrokker og bjælker, så tagspær, mursten, dele af møbler og til allersidst fint rødt støv af knuste sten, længe efter papirstykker og glasstumper, og igen den kendte lyd af tusind glasruders fald mod et fortov. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. januar 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar