1943 – Brev vedrørende Havnestuen

Kolding d. 30. oktober 1943,
Fredericiagade 14
Til Kolding Borgmesterkontor

Vedr.: Havnestuen

I besvarelse af deres forespørgsel om fordelingen af brændselsudgiften tillader jeg mig at meddele, at det af den tyske værnemagt benyttede rum udgør 6,2 % af rumfanget og resten altså 93,8 %; heraf udgør dog badeanstalten de 8,2 %, og da soldaterne, så vidt jeg forstår, også benytter denne, var det vel rimeligt at dele denne udgift.

Med hensyn til det varme vand kan jeg kun henvise til mit brev af 23. Dec f.A., men da badeanstalten i fremtiden ikke skal benyttes så meget som den gang, har det jo ikke så stor betydning som før.

Ærbødigst
J. Krenk
Civilingeniør

Kilde: Kolding borgmesterarkiv, kopi af brev til Kolding Borgmesterkontor, af 30. oktober 1943

Skriv et svar