1943 – En anerkendelse af De Frie Danskes arbejde

Den her gengivne meddelelse fremkom først i dagbladene den 13. december, skønt de første arrestationer allerede havde fundet sted den 5. september. I den mellemliggende tid har Gestapo gjort sig alle mulige anstrengelser for at få vort blad bragt til tavshed, men forgæves. I al den tid har de anholdte siddet i den tyske afdeling på Vestre Fængsel, hvorfra de nu er overflyttet til den danske afdeling. Man er langt om længe nået til erkendelse af, at det ikke på den måde lader sig gøre at stande DE FRIE DANSKE, og ved at foregive, at man lader de allerede fængslede dømme ved dansk domstol, håber man sikkert, at vi vil udvise mindre forsigtighed og måske derved gå i fælden i den tro, at der blot er tale om at blive dømt ved dansk domstol. Men hvad er “dansk” domstol i dag? En underafdeling af den tyske krigsret, hvor begreberne humanitet og retfærdighed ikke engang kendes af anvn.

Ønsket om, at vi skal give os en eller anden blottelse, vil derfor lige så lidt gå i opfyldelse, som ønsket om, at Aksemagterne vil vinde denne krig. Vi fortsætter vores arbejde for Danmarks frihed igennem nazismens tilintetgørelse, og al Gestapos kløgt kan ikke standse dette arbejde. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, 1. januar 1943, nr. 3, 2. årgang.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar