1943 – Fødeklinik i Kolding?

En københavnsk privatklinik flyttes til Horsens

I Horsens mangler man ligesom i Kolding en fødeklinik, og erhvervschefen i Horsens, W. Ingemann Jensen, ligger for tiden i forhandling med fru Carla Scharling, København, som kunne tænke sig at flytte sin privatklinik dertil.

Også i Kolding er der ønsker om en fødeklinik. Vi har nok Sct. Hedvigs Klinik og sygehuset, men på sygehuset skal der i de fleste tilfælde lægeattest til for at opnår indlæggelse af en barselspatient. Man savner en fødeklinik, hvor de fødende kan blive indlagt, hvis de selv ønsker det. Erhvervschef Høy udtaler, at det er en af de sager, som antagelig vil blive taget op, men for øjeblikket vil sagen være uigennemførlig på grund af lokale- og materialemanglen. Erhvervschefen vil dog orientere sig angående vilkårene for oprettelse af en fødeklinik.

Kilde: Kolding Folkeblad, 8. december 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar