1943 – Göbbels erklærer om krigen i Rusland, at faren er kæmpestor

Krigspotentiellet i Tyskland og det til rådighed stående Europa må udtømmes til bunds

Berlin, RB.

Rigsminister Göbbels talte torsdag eftermiddag på et massemøde om krisen i øst og den totale krig. Den kæmpehal, i hvilken ministeren talte, var overfyldt af mennesker fra alle samfundslag. Foruden rigsministrene, rigs- og distriktlederne og andre førende mænd inden for stat og parti sås videnskabsmænd, soldater, kunstnere, industrifolk og en masserepræsentation for den berlinske befolkning. I sin tale betonede ministeren, at da han for knap tre uger siden sidste gang talte til det tyske folk, var den krise, i hvilken Østfronten i øjeblikket befandt sig, på sit højdepunkt. Det er nu ikke øjeblikket til at spørge, hvorledes det hele er kommet. Det overlades til en senere regnskabsaflæggelse, som vil finde sted i fuld offentlighed, og som vil vise det tyske folk og verdensoffenligheden, at den ulykke, som i de sidste uger har ramt os, har sin dybe, skæbnesvangre betydning. Göbbels fortsatte: Det store helteoffer, som vore soldater bragte i Stalingrad, har for hele Østfronten været af en udslagsgivende historisk betydning. Det var ikke forgæves. Hvorfor, det vil fremtiden vise. […]

Ikke nogen fredsfører

Jeg smigrer mig ikke med at kunne alarmere den offentlige mening i de neutrale, for slet ikke at tale om de fjendtlige stater. Men det er hverken formålet eller hensigten. Jeg ved, at den engelske presse i morgen vil påstå, at jeg i anledning af belastningen på Østfronten har udstrakt den første fredsføler. Men herom kan der overhovedet ikke være tale. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. februar 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar